Ve středu 19. června 2013 se v Dubu u Prachatic konal sportovní den, který pořádala STROOM Dub o. p. s. ve spolupráci s E.ONem Rodinným fotbálkem.

Na tento sportovní den přijali pozvání žáci ze speciálních tříd ZŠ z Vodňan, Prachatic, Dubu  a Vimperku. Dále naše pozvání přijaly neziskové organizace Horizont o. s. Písek, Empatie České Budějovice a Sociální pohoda Javorník. E.ON Rodinný fotbálek si pro nás připravil velmi zajímavé disciplíny na místním fotbalovém hřišti, zajezdili jsme si na segway (elektrické dvoukolové vozítko) a elektrické koloběžce, vyzkoušeli jsme si střelbu na koš, házeli jsme míčem na kuželky a zaskákali jsme si ve skákacím hradě. Největší a nejzajímavější disciplínou pro všechny zúčastněné byla velká nafukovací aréna, ve které si mohli vybraní účastníci zahrát fotbálek.  V turnajích a zápasech jde sice vždy o vítězství, ale určitě ne za každou cenu. Když se sportovní den blížil ke konci, zacvičila se na hřišti  spartakiáda, kterou si všichni zúčastnění připravovali na základě ukázky. Naším cílem byla zábava a seznámení se s přáteli z jiných zařízení či škol. V úplném závěru vyhlásil E.ON Rodinný fotbálek vítěze turnaje, předal poháry, diplomy s fotografiemi a další hodnotné ceny. I přes velké parno se této akce zúčastnilo 167 hostů, všichni odjížděli spokojeni a plni nových zážitků z přátelské atmosféry.

Centrum STROOM Dub děkuje všem zařízením za účast a organizátorům za skvěle odvedenou práci v průběhu celého sportovního dne.  Dále chceme touto cestou poděkovat panu starostovi městyse Dub Václavovi Novákovi, který nám poskytl prostory a elektřinu, panu Petrášovi a zaměstnancům společnosti CH-D SPEKTRUM, kteří se podíleli na zajištění občerstvení, Oblastnímu spolku červeného kříže Prachatice, který zajišťoval první pomoc, Jihočeské záchranné brigádě kynologů za ukázku výcviku psů a Hasičskému sboru, který nám připravil překvapení - vodní osvěžení.

Fotografie ze sportovního dne se můžete prohlédnout i na www.eonrodinnyfotbalek.cz

Video zde:

 http://www.youtube.com/watch?v=r-AiZHlRn9M

Fotogalerie