Na konci měsíce dubna, jak už je známo, se pálí čarodějnice. A tak jsme ani my, nemohli zůstat pozadu. I když nám toto úterý počasí moc nepřálo, stejně jsme se ho nezalekli. Sezvané čarodějnice na náš rej vařili lektvary, zaříkávaly čáry a kouzla. Pak jsme připravili hranici a jednu z čarodějnic jsme během dopoledne upálili.

Fotogalerie