Dlouhodobě se věnujeme rozvoji základních dovedností, které si většina z nás osvojila již v základní škole. V průběhu týdne probíhají hodiny čtení, psaní a počítání. Máme dvě skupiny, ve kterých jsou klienti rozděleni podle svých individuálních dovedností v daném předmětu. Výuka probíhá nejčastěji formou her, využíváme však i pracovní listy a výukové materiály.

Fotogalerie