4. září se v Klatovech uskutečnilo sportovní odpoledne, které pořádala DOZP Bystřice p. o. Kromě nás a pořádajícího zařízení se přidali ještě uživatelé z DSS Liblín p. o. Celým odpolednem nás provázeli atleti z Klatov, kteří pomáhali všem soutěžícím. Na památku dostal každý účastník diplom a cennou medaili.

Fotogalerie