Služba sociální rehabilitace je poskytována v Centru STROOM  Dub o.p.s., Dub 26, 384 25 Dub.

Službu klienti využívají jako ambulantní nebo pobytovou, vždy podle zájmu klienta a jeho zdravotních, rodinných i existenčních možností.

Pobytová služba je poskytována formou týdenního a nyní i celoročního režimu.  

Celoroční provoz řešením pro potenciální klienty, o které se rodina již nemůže dlouhodobě starat. Proto nabízíme možnost celoročního provozu v Centru STROOM o.p.s., kde bude v té největší možné míře zachována péče rodinného typu v malé skupině lidí.    

Za dobu existence Centra STROOM Dub o.p.s. vyhledalo jeho služby celkem 56 klientů. Svým místem trvalého bydliště spadali nejčastěji do oblastí Prachaticka, Vimperska, Volarska a Českokrumlovska. Dá se tedy předpokládat, že existence Centra s celoročním provozem by zcela jistě pokryla i poptávku ve výše zmíněných lokalitách.

Bc. Pavla Čechová  Švepešová, ředitelka centra

p.cechová@stroomdb.cz , tel.: 606387882

socialni@stroomdub.cz , tel.: 724746525

 

 


Fotogalerie