Tento týden začal pro STROOM DUB o.p.s. neobyčejným kulturním zážitkem na galakoncertu Talent

La Sophia v Praze. Projekt Talent La Sophia Yvetty Blanarovičové má svou tradici a velkou úspěšnost.

3. října 2016 se uskutečnil již VIII. ročník. Naše Centrum STROOM DUB o.p.s. doprovázel

paraolympionik Arny Petráček, který byl velice vřele přivítán. Pražský večer společně s podvečerní

prohlídkou Václavského náměstí jsme si opravdu užili.

Děkujeme Yvettě Blanarovičové

Fotogalerie