PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI IVDne 1. listopadu 2015 byla zahájena realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“. Předmětem projektu je zajištění dostupnosti celkem 8 druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje s cílem podpořit služby, jejichž činnosti vedou ke snížení rizika sociálního vyloučení cílových skupin projektu.

Financování sociálních služeb bude zajištěno na období celkem 33 měsíců (1. 4. 2016 – 31. 12. 2018). Registrační číslo projektu : CZ 03.260/0.0/15_005/0001897. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.