Náplní hudebního kroužku je činnost uživatelů (klientů), která je zaměřená na hru Orffových hudebních nástrojů, jako jsou bubny a perkusní nástroje. Kroužek je zaměřen na jednotlivé tématické kruhy.

Nácvik rytmu, tempa a dynamiky na bubnech a perkusech, intonační a dechové cviční, rytmizace říkadel a písní, formou her spojených s prvky „muzikoterapie“.

Dále se zaměříme na zpěv moderních písní s možnou choreografií od různých českých interpretů jako je Tomáš Klus či kapely Kryštov, Chinasky, Divokej bill apod.

Efektivita kroužku samozřejmě závisí na hudebním nadání. Cílem je aby si čas kroužku uživatelé užili, odreagovali se od všedností dne a především jsme společnými silami dali dohromady pár “skladeb“ se kterými bychom mohli případně někde vystoupit.