Od 23. července využíváme ochoty a přízně zaměstnankyň Městské knihovny ve Volarech, se kterými jsme navázali spolupráci formou dlouhodobější prodejní výstavy.Takže nejen čtenáři, ale i obyvatelé města či turisté si mohou do prostor volarské knihovny přijít prohlédnout výrobky chráněných dílen a také si některý zakoupit. Víkendem 18. - 19. 8. jsme naši příhraniční aktivitu podpořili na Volarských slavnostech dřeva, kde Jarka Záveská s Věrou Oboleckou a Danou Pravdovou prezentovaly STROOM v prodejním stánku. Také Prachatické muzeum se od 15. do 31. srpna stalo naším hostitelem. S vedením muzea jsme se domluvili na prodejní výstavě výrobků keramické dílny a dílen textilních. Chceme se tak znovu připomenout širší veřejnosti a představit prázdninovým návštěvníkům Prachatic Centrum STROOM DUB a výrobky chráněných dílen. Už při instalaci výstavky jsem se setkala s příznivými ohlasy. Vstřícnost zaměstnanců Prachatického muzea nám dokonce umožní i dlouhodobější spolupráci.Všem těmto milým lidem děkujeme a moc si vážíme každé podpory chodu centra.Třeba i koupí některého z  našich výrobků. 

Hana Vodičková

Fotogalerie