Ve čtvrtek 15. listopadu jsme v našem Centru přivítali milou návštěvu – na exkurzi přijely studentky 1. ročníku VOŠ Prachatice. Naše manažerka Andrea Tajanovská dívky s jejich pedagožkami přivítala a krátce je uvedla do problematiky našeho zařízení – od samého počátku myšlenky na vznik tohoto Centra až po současnou situaci. Naše budoucí kolegyně – studentky se nebály a kladly celou řadu zajímavých dotazů – např. na personální obsazení Stroom Dub, počet či věk klientů nebo režim dne.Následovala prohlídka chráněných dílen, při které děvčata konkrétně viděla naše zaměstnance i uživatele při práci. Nahlédli jsme i do pokojů ubytovaných či skladu našich výrobků. Doufejme, že se tato návštěva studentkám líbila a v budoucnu pro ně bude v jejich práci inspirací.

Fotogalerie