Závěr roku jsme si nechali na 21.12.2006 jako bonbonek v podobě Dne otevřených dveří Centra STROOM DUB o.p.s. spojený s prodejní výstavou výrobků našich chráněných dílen. Ráno před „otevřením dveří“ si zaměstnanci a klienti centra našli společnou chvilku k vánočnímu posezení při čaji nebo kávě s perníkem. Za doprovodu kytary jsme si zazpívali koledy.

Pod dojmem ranního „dýchánku“ jsme uvítali první hosty. Návštěvností nejen místních obyvatel jsme byli mile překvapeni a velmi nás potěšil zájem o naše výrobky a chvála za tříměsíční vykonanou práci.

Jsme sice na začátku, ale každé vlídné slovo dovede povzbudit všechny zúčastněné. V Dubu, místě sídla našeho centra, se v podvečer uskutečnil již čtvrtý ročník „Zpívání na rynečku“, do kterého jsme se rádi zapojili. Za zpěvu koled a svitu svíček a prskavek jsme občerstvovali příchozí vánočními horkými nápoji. Velmi milou atmosféru kolem dubské kašny jsme završili v jídelně STROOMu dětskou diskotékou, kterou malí tanečníci uvítali.

Již nyní se všichni těšíme na opětovné setkání, tentokrát v únoru na karnevalu.

Fotogalerie