Pro zpestření každodenních činností si naše pracovnice připravily pro uživatelé všem známou a oblíbenou hru Šipkovaná. Pro většinu zúčastněných byla tato hra překvapivě premiérou. S nadšením a velkým bojovým nasazením jsme zdolávali úkol po úkolu. Na závěr nechybělo překvapení v podobě sladkostí, udělení pochval za splnění úkolů, které byly často velkým oříškem pro naše uživatelé. Tato akce vzbudila nemalý zájem u dětí z obce, jimž jsme byly inspirací, ty neváhaly a vydaly se po naší vytyčené bojové trase plné zážitků.

Fotogalerie