Úspěch, který naši uživatelé sklidili s jarním pásmem písní a básní, nedal dlouho čekat další dramatické tvorbě uživatelů. Začátkem dubna psychoterapeutka Dagmar Hrubá přišla s nápadem, zahrát si pohádku O perníkové chaloupce.Naši svěřenci tento nápad s nadšením uvítali. Rozdělení hlavních rolí bylo snadné. Nikdo jiný, než-li naše herečka Lucka Hrudníková nebyl pro roli Mařenky zdatnější. Jeníčka si zahrál Vláďa Chmilj, který má herectví od narození v krvi a roli dokázal zpestřit i svým důvtipem a osobním šarmem. V pohádce nechyběla ani postava ježibaby, maminky a tatínka. Celou pohádkou nás provázeli dva neméně schopní vypravěči. Po několika měsíčním namáhavém boji s nacvičováním pohádky, jsme mohli vyjet na premiéru s tímto malým divadelním představením. Musíme přiznat, že při každém vystoupení nás provázeli strach a obavy z neúspěchu, přesto i při občasném chybovaní sklidili uživatelé velké ovace a zájem ze strany publika. Zároveň bychom rádi zmínili, že veškeré kulisy, které byly součástí pohádky si uživatelé vyrobili v průběhu sociálně terapeutických činností a na závěr pohádky nechyběla ani hudba s těžce, přesto působivě nacvičenou choreografií.Kde jsme tedy všude byli? Premiérou byla účast na Akademii zájmových kroužků DDM v Prachaticích. Doufáme, že i prachatický Domov seniorů Mistra Křišťana rád zavzpomíná na milé setkání, kterému jsme zpestřili křtiny občasníku Křišťanoviny. Nesmíme opomenout písecký Horizont, s kterým jsme do navázali spolupráci, jelikož je svou podobou centra velkou inspirací. Na závěr jsme dorazili do Českého Krumlova. Ten svou krásou nadchnul celý „divadelní soubor“. Zavítali jsme do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bouda a za odměnu jsme s uživateli zašli do místní cukrárny, kde jsme měli možnost shrnout celé dvouměsíční putování s pohádkou. Rádi bychom všem hostitelům ještě jednou poděkovali za pohoštění, příjemnou atmosféru a podporu našich uživatelů a celého centra STROOM DUB.Věříme, že jsme vám prostřednictvím našeho „kočovného divadla“ zpestřili nejenom den, ale že vám usměv na tváři vydržel po celé léto.

Fotogalerie