Při návštěvě v nedaleké osadě Kamenná u obce Všechlapy, měli možnost naši uživatelé poznat zajímavou práci zdravotně znevýhodněných osob, které v rámci prázdninového táboru strávili týden v přírodě, kde vyráběly kamenné sochy a jiné předměty. Tuto návštěvu nám v odpoledních hodinách oplatili. Někteří dorazili na kole, jiní se vezli autem. V návštěvě byla zahrnuta prohlídka budovy a dílen, poté proběhlo příjemné posezení u šálku kávy. Vyměnili jsme si zajímavé postřehy z oblasti práce s lidmi s postižením a naši uživatelé tak neměli opět nouzi o krásné zpestření všedního dne.

Fotogalerie