Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice nabízí prostory a vybavení cukrárny, kde Městská knihovna Prachatice jedenkrát v měsíci nabízí seniorům donáškovou službu knih. Tato služba je seniory hojně využívána a žádána. Tato kavárna je místem, kde se setkávají nejen obyvatelé domova seniorů, ale také další obyvatelé města Prachatice a naši uživatelé. Každý první čtvrtek v měsíci pečeme zákusky, které se potom v cukrárně prodávají jako občerstvení. Vždy dvojice uživatelů našeho centra pak v kavárně obsluhuje pod vedením sociálních pracovnic. Je to pro nás cenná zkušenost - při přípravě občerstvení, ale hlavně při setkávání se se zákazníky kavárny. Možnost kontaktu se společenským prostředím a možnost vyzkoušet si obsluhovat je pro naše uživatele velkým přínosem.

Fotogalerie