V listopadu jsme si v rámci probíraného tématu o tom, jaké nebezpečí a překážky mohou potkat lidi s postižením vyzkoušeli, jaké to je nevidět. Na chvíli jsme se všichni stali nevidomými a plně se oddali do péče našeho průvodce. Během krátké trasy v prostorách Centra jsme z pozice průvodce zjistili, že ne vždy je jednoduché druhého (nevidícího) vést a vyhnout se všem překážkám, které si ani jako vidící neuvědomujeme. V roli nevidomého jsme prožívali hlavně pocit nepříjemnosti, strachu a nedůvěry.

Fotogalerie