Centrum STROOM DUB se jede představit na Veletrh neziskových organizací, který organizuje Forum 2000. Jedná se jedinečnou jednodenní akci, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, enviromentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

Osmý ročník Veletrhu neziskových organizací, na kterém se Centrum chce představit se svými službami, se uskuteční 4. dubna 2007 v Tyršově domě. Očekávaná účast je více než sto neziskových organizací z České republiky i z dalších zemí střední a východní Evropy.

Fotogalerie