Ve čtvrtek 11. července jsme se po měsíci opět sešli s našimi přáteli v rakouském Sonnewaldu v rámci projektu Interreg.

     Po vřelém přivítání jsme vyslechli zajímavé vyprávění o zaniklé tradici plavení dřeva na Šumavě. Poté jsme ještě shlédli velmi starý film, který zachytil asi poslední plavení dřeva.  Plavení ovšem předcházelo poražení stromu, rozřezání a ev. rozštípání na menší kusy, které se v zimě svážely na saních ke Schwarzenberskému kanálu. Poutavé byly i informace o samotném kanálu, např. že výstavba trvala pouhý 1 rok, podílelo se na ní asi 1000 lidí, délka kanálu je asi 44 km a voda ze Šumavy může doputovat do Severního i Černého moře.

     Po těchto opravdu velice zajímavých a poutavě podaných informacích jsme si vyzkoušeli plavit dřevo jako za „starých časů“ na kratičkém úseku kanálu. Cestou podél kanálu jsme došli do hospůdky „U Modrého jelena“, kde jsme se vydatně občerstvili, abychom se mohli vypravit na další procházku ze Sonnewaldu do Zadní Zvonkové. Viděli jsme pozůstatky zaniklé sklářské hutě, spoustu květin a stromů, včetně chráněné lilie zlatohlavé.

Ač se nám sluníčko schovávalo za mraky, tak nálada byla perfektní, děkujeme organizátorům –Herman a Andreas – a těšíme se na další setkání v srpnu J

Fotogalerie