Naše centrum má zaregistrované dvě sociální služby. Sociálně terapeutické dílny, které jsou v ambulantní formě a naši klienti se zde učí základní pracovní návyky a dovednosti prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Tato služba je poskytována v centru v Dubu a v Prachaticích v prostorách našeho krámku. Obě dílny jsou vybaveny tak, aby splňovaly a vyhovovaly pestrým činnostem arteterapie, které zde provádíme. Jedná se o keramickou, šicí a tkalcovskou dílnu, truhlárnu.
Další zaregistrovanou službou je sociální rehabilitace, která je pobytová a to v týdenní a v celoroční formě. Naši klienti si v rodinném prostředí rozvíjí dovednosti, návyky a činnosti potřebné pro samostatný život s ohledem na jejich zdravotní handicap.
Propojením těchto dvou služeb se snažíme o rozvoj a kvalitní náplň života. Díky celoročnímu provozu u nás našlo osm klientů nový domov. Jsme jediným zařízením tohoto typu v okrese Prachatice a díky tomu je naše kapacita plně využívána.
Jsem přesvědčena o tom, a výsledky naší práce jsou tím důkazem, že se nám již 15. rokem daří a náš „STROOM“ stále sílí, kvete, nese plody. Profesionálním a individuálním přístupem všech našich zaměstnanců, kteří jsou součástí centra a svoji práci vykonávají s láskou a srdcem, se snažíme lidem nabídnout plnohodnotný život naplněný prací, zábavou a zvládáním překážek. Prostřednictvím těchto sociálních služeb pomáháme lidem najít si své místo ve společnosti a můžeme rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
Našim cílem v dalších letech je i nadále pokračovat v naší práci ke spokojenosti našich klientů včetně jejich rodinných příslušníků, opatrovníků a našich zaměstnanců. Chceme našim klientům i nadále zpříjemnit pobyt v centru pořádáním a návštěvami kulturních a společenských akcí, výletů a též pokračovat v práci na zvelebení našeho centra.

Fotogalerie