Dodržujeme tradice a tak jsme na velikonoční svátky nezaháleli - barvili jsme vajíčka, pletli pomlázky, upekli beránka i velikonoční sekanou. A po dvouleté pauze si mužská část mohla zase užít i pondělní koledování spojené s "vyplácením".

Fotogalerie