Za účelem posílení kapacity keramické dílny v Centru STROOM DUB poskytla Nadace ČEZ nadační příspěvek ve výši 150 000 Kč. „Finanční prostředky jsme dostali na základě úspěšné projektové žádosti u Nadace ČEZ. Cílem našeho projektu je rozšířit kapacitu keramické dílny nákupem velkoobjemové keramické pece,“ uvedla Andrea Tajanovská, projektová manažerka Centra STROOM DUB.

Pořízením větší pece se bude moci podílet více uživatelů sociálních služeb centra a zaměstnanců chráněných a pracovních dílen na výrobě keramických výrobků. „Navrhli jsme a utvořili totiž novou kolekci zahradní a užitkové keramiky, o kterou projevilo hned několik prodejců zájem. V menší peci, jsme se naučili keramiku vypalovat a pomocí té velké se můžeme pustit do realizace prvních zakázek,“ uvedla ředitelka centra Pavla Čechová Švepešová. Prodej výrobků a služeb z chráněných dílen je důležitý pro zajištění větší finanční nezávislosti Centra STROOM DUB.

„Výrazně pozitivní přínos realizace projektu a koupě velké keramické pece přinese i pro uživatele sociálních služeb centra, kteří docházejí do keramické dílny na pracovní a aktivizační činnosti. V keramické dílně lze upravit pracovní činnosti tak, aby je mohly vykonávat i osoby s těžším zdravotním postižením. Kapacita keramické a přípravné dílny navíc umožňuje, aby v nich našlo práci či vykonávalo aktivizační činnosti cca 10 osob,“ dodala Andrea Tajanovská.

Finanční příspěvek na koupi pece tak pomůže zkvalitnit život mnoha osobám, které jsou většinou zdravotně nebo sociálně postižené,
a za to patří Nadaci ČEZ upřímný dík.

Fotogalerie