Od 1.7.2022 došlo ke změně ve funkci ředitelky společnosti STROOM DUB o.p.s. Dosavadní ředitelka Bc. Pavla Čechová Švepešová ukončila svou funkci a nově byla Správní radou jmenována Ing. Eva Podlahová.  

Fotogalerie