V pondělí 9. července se v centru na osmou hodinu ranní sešlo osmnáct dětí, aby spolu prožily pět prázdninových dní příměstského tábora. Pro ředitelku STROOMu Pavlu Čechovou Švepešovou, psycholožku PaedDr. Dagmar Hrubou a praktikanta, jejich pomocníka Martina Hrubého, nastal nelehký úkol. Zabavit děti ve věku od necelých čtyř do čtrnácti let denně mezi 8:00 a 16:00 hodinou. Táborníci, rozdělení na dvě skupiny, se hned první den „převtělili“ do členů divokých kmenů. Oba kmeny mezi sebou soutěžily a plnily zadané úkoly. Zúčastnění se ani nenadáli a pondělí v centru bylo u konce. Pod tíhou dojmů se loučili a těšili se na další dobrodružství. Cesta kolem světa za pět dní, téma týdne, které slibovalo pestrost, nezklamalo. Pohltilo nejen děti, ale i Pavlínu, Dášu a Martina, kteří pro účastníky tábora připravili opravdu bohatý program. Svědčí o tom i ranní příchody. Místo na osmou se scházeli už po sedmé hodině, jak nemohli dospat. O výlety do okolí nouze také nebyla. Jen počasí nedopřálo koupání v přírodě, ale vedoucí operativně odvezli děti do prachatického plaveckého bazénu. Půldenní pěší túra na zříceninu hradu Helfenburk s opékáním buřtů, cesta do 2 km vzdálených Borčic, kde si všichni mohli vyzkoušet, jestli je pohled z koňského hřbetu na svět doopravdy nejkrásnější, jak prý tvrdil král Richard III., se střídaly s kláními skupin v klubovně. Zábavnou formou kvízů se tak děti dovídaly nové informace, v soutěžích vytahovaly z hlaviček nabyté školní vědomosti, ale také zapojovaly své hbité prsty. Došlo i na sborový zpěv  a trochu oddychu při pohádce z DVD. V pátečním odpoledni se budovou linula hudba.  Vyvrcholením „světového“ týdne byla Dubská Superstar, ve které se vyřádili úplně všichni. Dáša alias Lucie Bílá celou pěveckou soutěž uváděla. Tříčlennou porotu představovala Pavlína jako Helena Vondráčková, Martin coby Těžkej Fredie Pokondr a elegantní Eda Klezla v provedení našeho klienta Tomáše. Sóla střídaly dvojzpěvy a vůbec nevadilo, zda šlo o „živý“ zpěv nebo playback. Oddechový čas od soutěžního napětí vyplnila diskotéka, i když vůbec nebylo podstatné, kdo si odnese diplom za první místo. Účelem soutěže bylo naučit děti vystupovat na veřejnosti. A pak přišel čas loučení….. Vedoucí tábora Pavlína a Dáša rozdaly diplomy a medaile s Malým princem jako symbolem „světovosti“ . Došlo i na slzičky, jimž se neubránily ani samotné vedoucí. Při přípitku jahodovým šampíčkem každý  vyslovil své přání, ale většina jich byla obdobná. Zase někdy….!!! Dojemné zakončení se obrátilo v radost. Před Centrem STROOM DUB totiž čekali dva koně zapřažení do valníku, aby ještě před rozloučením účastníky příměstského tábora provezli kolem Dubu.

Co napsat závěrem? Z těchto jedenadvaceti lidí různého věku se stala výborná parta, a na otázku, co se jim líbilo nejvíc, odpověděli téměř jednohlasně: „Všechno!“

Pavla Čechová Švepešová spokojeně řekla, že to je největší ocenění.

Tohle všechno se událo za plného chodu centra, takže zaměstnancům a ostatním obyvatelům právem náleží dík za pomoc a shovívavost.

Hana Vodičková

Fotogalerie