Ozdravný pobyt na Lipně 2014

Ozdravný pobyt na Lipně 2013

Besedy v Městské knihovně v Prachaticích

Každý měsíc jezdíme na besedy do prachatické knihovny. O nejrůznějších tématech ( např. Já a můj pes, Čechy pohádkové, Vesele jen vesele s českou poezií...)  si povídáme nad knížkami s paní knihovnicí. Pro uživatele je to příjemným zpestřením, rozšířením obzorů i tréninkem komunikačních dovedností.

Pokračovat ve čtení...

Do cukrárny s knihou

Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice nabízí prostory a vybavení cukrárny, kde Městská knihovna Prachatice jedenkrát v měsíci nabízí seniorům donáškovou službu knih. Tato služba je seniory hojně využívána a žádána. Tato kavárna je místem, kde se setkávají nejen obyvatelé domova seniorů, ale také další obyvatelé města Prachatice a naši uživatelé. Každý první čtvrtek v měsíci pečeme zákusky, které se potom v cukrárně prodávají jako občerstvení. 

Pokračovat ve čtení...

Setkání bez hranic

Každý rok na podzim pozveme do Národního domu v Prachaticích zařízení pro zdravotně postižené z blízkého i vzdáleného okolí na Setkání bez hranic. Každé zařízení si připraví vystoupení (zpěv, divadlo, různé scénky) - s cílem pobavit sebe i ostatní a také vyhrát. Setkání se totiž účastní i porota, složená ze zástupců města Prachatice a Jihočeského kraje, která na konci vyhodnocuje nejlepší vystoupení. Kromě toho nechybí také kulturní program, tanec, zábava - radost ze setkání, které nemá hranice.

Pokračovat ve čtení...

Ozdravný pobyt na Lipně

Na konci června opustíme budovu centra a přestěhujeme se na týden do chatek v tábořišti v Nové Peci. Tam si zkoušíme sebeobsluhu, práci i zábavu ve stížených podmínkách šumavské přírody. Jezdíme na výlety, děláme si oheň, jezdíme na lodičkách na Lipně, koupeme se, stáváme se indiány, trénujeme svou fyzičku i odvahu.

Pokračovat ve čtení...