PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI VJihočeský kraj je prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost realizátorem projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“. Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156, jehož předmětem je zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje v období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2022. Finanční prostředky na zajištění sociálních služeb financovaných z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ budou poskytovány formou projektové dotace na základě písemné Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí projektové dotace uzavřené mezi poskytovatelem sociální služby a Jihočeským krajem.

SOCIÁLNÍ REHABILITACEDotace z rozpočtu Jihočeského kraje je určena pro službu sociální rehabilitace. K zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje dle „Pověření“.