Obecně prospěšná společnost STROOM DUB o.p.s. vznikla v roce 2006 za účelem provozovat Centrum sociálních služeb STROOM DUB. Posláním společnosti je podporovat v běžném způsobu života osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a to prostřednictvím pobytových a ambulantních sociálních služeb poskytovaných podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kvalitu a komplexnost sociálních služeb doplňuje široké spektrum fakultativních a doplňkových služeb.