Našim uživatelům nabízíme zdarma individuální psychoterapii. Jednou měsíčně mohou využít služeb psycholožky PhDr. Vlasty Hořánkové.

Nabízíme:

  • individuální rozhovor s psycholožkou (případně rozhovory v páru, s rodinou) podle potřeb uživatele
  • pomoc v osobních a vztahových krizích
  • pomoc při potížích s adaptací na pobyt v Centru
  • pomoc při problémech uživatele v Centru (odmítání spolupráce, konflikty s ostatními uživateli)
  • pomoc v psychických a psychosomatických potížích
  • jednorázovou, krátkodobou nebo dlouhodobou pomoc při řešení a zvládání životních potíží
  • vypracování psychologických posudků