Hudební kroužek - muzikoterapie

  • zpěv s pianem
  • procvičování rytmiky
  • hra na rytmické nástroje
  • nácvik na vystoupení

Taneční kroužek

  • trénink koordinace pohybů
  • rozvoj visuomotorické a audiomotorické koordinace
  • základy tanečních kroků
  • nácvik na vystoupení

Čtenářský kroužek

  • společné návštěvy místní knihovny, výběr knížek
  • společné čtení, při hezkém počasí venku
  • rozhovory o přečtených knížkách
  • vedení čtenářského deníku

Sportovně - rehabilitační kroužek

  • míčové hry
  • základy atletických disciplín
  • základy gymnastických disciplín v tělocvičně
  • ping pong
  • 2x měsíčně rehabilitační cvičení s fyzioterapeutkou
  • cvičení na rehabilitačních míčích
  • turistické výlety do okolí
  • zdravotní procházky

Dále nabízíme

  • výlety
  • jednou ročně ozdravný pobyt na Lipně
  • společenské akce (Setkání bez hranic, Ples zdravotně postižených v Praze...)
  • plavecký výcvik
  • pěstování květin, zeleniny
  • posezení venku za domem
  • společenské hry
  • možnost využívat ve volné čase pomůcky a materiály z dílen