Hudební kroužek - muzikoterapie

 • zpěv s pianem
 • procvičování rytmiky
 • hra na rytmické nástroje
 • nácvik na vystoupení

Taneční kroužek

 • trénink koordinace pohybů
 • rozvoj visuomotorické a audiomotorické koordinace
 • základy tanečních kroků
 • nácvik na vystoupení

Čtenářský kroužek

 • společné návštěvy místní knihovny, výběr knížek
 • společné čtení, při hezkém počasí venku
 • rozhovory o přečtených knížkách
 • vedení čtenářského deníku

Sportovně - rehabilitační kroužek

 • míčové hry
 • základy atletických disciplín
 • základy gymnastických disciplín v tělocvičně
 • ping pong
 • 2x měsíčně rehabilitační cvičení s fyzioterapeutkou
 • cvičení na rehabilitačních míčích
 • turistické výlety do okolí
 • zdravotní procházky

Dále nabízíme

 • výlety
 • jednou ročně ozdravný pobyt na Lipně
 • společenské akce (Setkání bez hranic, Ples zdravotně postižených v Praze...)
 • plavecký výcvik
 • pěstování květin, zeleniny
 • posezení venku za domem
 • společenské hry
 • možnost využívat ve volné čase pomůcky a materiály z dílen