Cílová skupina

  • lidé přicházející se žádostí o informace, které by pomohly řešit jejich nepříznivou životní situaci, hledající odpovídající a vhodnou sociální službu
  • lidé (nebo jejich rodinní příslušníci), kteří mají zájem o sociální služby Centra STROOM DUB nebo jiné obdobné
  • uživatelé sociálních služeb Centra STROOM DUB (nebo jejich rodinní příslušníci), kteří mají zájem o informace o možných navazujících aktivitách a službách

Realizace služby

  • po předchozí dohodě (telefonické, emailové, osobní, písemné) a sjednané schůzce nebo
  • v průběhu dne při poskytování jiných sociálních služeb na požádání uživatele služby nebo jeho rodinných příslušníků nebo
  • operativně při příchodu člověka, který potřebuje informace
  • služba je poskytována osobně, telefonicky, písemně nebo elektronicky
  • služba je poskytována vždy v důstojném prostředí, při zachování nerušeného prostředí a mlčenlivosti
Místo poskytování: STROOM DUB, Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic
Forma: ambulantní
Čas: pondělí – pátek: 07:30 – 15:00
Úhrada za službu: bez úhrady