Deset let společnosti STROOM DUB o.p.s.

Slavnostní společenský večer věnovaný 10. výročí založení Společnosti Trvalého Rozvoje Osob s OMezením Dub o.p.s. se uskutečnil 16. září 2016 v 18:00 hodin ve společenském sále Národního domu v Prachaticích.

Spoluzakladatelka STROOM DUB o.p.s. paní Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., představila hostům společnost STROOM DUB o.p.s. nejen jako poskytovatele sociálních služeb podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale též jako skutečně kvalitní, obecně prospěšné a vzkvétající Centrum sociálních služeb STROOM DUB o.p.s. pro osoby se zdravotním postižením.

„Za deset let naše Centrum sociálních služeb STROOM DUB o.p.s. ušlo dlouhou cestu.  Podařilo se vytvořit centrum, které je jedinečné svým charakterem poskytovaných služeb. Sociální rehabilitace s celoročním provozem a sociálně terapeutické dílny. Jsme zařízení rodinného typu, které je jediné a jedinečné v okrese Prachatice, ale i Český Krumlov. Mým cílem od začátku bylo, aby klienti u nás žili „normální„ život naplněný prací, zábavou, ale i povinnostmi, které běžný život přináší,“ popisuje paní Bc. Pavla Čechová Švepešová.

V průběhu večera zaznělo poděkování partnerům, klientům a zaměstnancům a taktéž byla předána ocenění čestným hostům. Hlavními hosty večera byli pan Ing. Václav Pauch, ředitel Úřadu práce v Prachaticích, paní Hana Rabenhauptová, odborná referentka pro komunitní plánování sociálních služeb Města Prachatice, pan Václav Novák, starosta Městyse Dub a pan Ing. Jan Bauer, zastupitel města Prachatice, kteří převzali záštitu nad tímto večerem.

Mimořádné poděkování pak bylo určeno paní Ing. Daniele Luskové, MPA, ředitelce Domova pro seniory U Biřičky v Hradci Králové, zakladatelce obecně prospěšné společnosti Podzámčí a předsedkyni profesního svazu sociálních pracovníků APSS ČR paní Bc. Pavle Čechové Švepešové, jednatelce společnosti CHD-SPEKTRUM s.r.o., zakladatelce a ředitelce STROOM DUB o.p.s., držitelce Ocenění českých podnikatelek a podnikatelce roku 2015 a v neposlední řadě též panu Mgr. Janu Šestákovi, bývalému řediteli Domova svaté Anežky v Týně nad Vltavou.

Pozvání na setkání přátel, kteří se podíleli společnými silami na rozvoji Centra sociálních služeb STROOM DUB o.p.s. bylo přijato s velkým nadšením. Příjemná atmosféra prachatického Národního domu provázaná slavnostní náladou byla vskutku jedinečná.

„Velmi si vážím všech klientů, zaměstnanců, externích pracovníků, odborníků, partnerů a přátel STROOM DUB o.p.s., kteří nás na desetileté cestě doprovázeli. Jsem ráda, že budu pokračovat i nadále ve vedení centra a pomáhat lidem, kteří mne potřebují,“ přiznává paní Bc. Pavla Čechová Švepešová.

Pokračovat ve čtení... Další články

Slavnosti zelí v DOZP Osek Přečíst
Návštěva Westernového dne v Domově Petra Mačkov Přečíst

Kalendář akcí

03.10.2016 La Sophia Info
05.10.2016 Den otevřených dveří v centru STROOM DUB o. p. s. Info
06.10.2016 kavárna Info

Kdo jsme


Centrum sociálních služeb
Poskytujeme lidem se zdravotním postižením pomoc a podporu, kterou potřebují pro plnohodnotný život v přirozeném prostředí.

Kde jsme


Sociální rehabilitace - pobytová. Sociálně terapeutické dílny - ambulantní. Umístění dílen je v Dubu, Prachaticích.

Co děláme


Keramická dílna, šicí dílna, tkalcovna, pečeme, vaříme, zájmová činnost - kroužky, požádáme akce.

Naše výrobky


Výrobky si můžete zakoupit na prodejních místech v Nýrsku, Prachaticích a v Baumaxu Č. Budějovice. Prohlédnout si je můžete v galerii výrobků.